Vergaderlokaal

De vereniging heeft geen eigen lokaal, maar de ledenvergaderingen vinden plaats in het sfeervolle Zaal Gildenhuis, Pertendonckstraat 14 Te 2520 Broechem.


 

'