DV Magazine

Een uitgebreide agenda geeft een overzicht van tentoonstellingen, ruilbeurzen of andere activiteiten van andere clubs in binnen- en buitenland. De leden die eveneens bij de BBAT aangesloten zijn, krijgen naast het DVMag elke maand ook een exemplaar van AQUARIUMWERELD toegestuurd.

Artikels

Het is de bedoeling om hier enkele artikels beschikbaar te maken of te houden die reeds eerder in DVMag werden gepubliceerd. Een virtuele versie van de 'Bundels' dus, waarvan er nog enkele beschikbaar zijn.

Beste leden,

Deze handelaars (zie pagina: Onze sponsors) steunen onze vereniging, doe uw aankopen bij hen en maak u kenbaar als Discusvriend zodat ook zij weten dat hun sponsoring rendabel is. We varen er allemaal wel bij... en samen kunnen we er meer van maken!


Het Discusvriendmagazine…

Het Discusvriendmagazine is het Clubblad van de Discusvrienden en is inbegrepen in het lidgeld. Het wordt al van bijna in het begin verzorgd door Eddy als hoofdredacteur en wordt in principe driemaandelijks (maart, juni, september en december) aan de leden bezorgd.

Het DVMag is in 2011 al aan zijn 18de jaargang toe en wordt sinds 2009 uitgegeven in full color. Sinds het ontstaan bij de oprichting van de Discusvrienden onderging het DVMag al enkele metamorfoses of gedaanteveranderingen. Van een zwart/wit publicatie met enkele kleurenkopieën en een allegaartje van lettertypes voor de verschillende artikels via een meer homogeen geheel qua artikels in één lettertype maar nog steeds in zwart/wit tot de full color uitgave. De digitale drukmogelijkheden laten ons toe om een mooier en kleurrijker DVMag aan te bieden zonder een nefaste of stijgende invloed op het lidgeld.

maart2010Het DVMag bevat artikels die nuttig zijn voor de discusliefhebber: van biotoopbeschrijvingen en reisverslagen via artikels met een meer technische inhoud zoals de waterkwaliteit, tot beschrijvingen van vissen die je bij discussen kunt houden. Allemaal nuttige artikels dus in verband met of over onze lievelingsvis. Het is echter niet de bedoeling om een volledige handleiding te publiceren maar al de artikels samen moeten de enthousiastelingen op weg helpen om met minder of helemaal geen problemen op een fijne manier de hobby te beleven en aldus de liefhebber correct te informeren. Dé manier om discussen te houden bestaat nu eenmaal niet, maar we kunnen de leden wel helpen om ze een manier aan te bieden. 

De artikels zijn meestal van de hand van de hoofdredacteur, maar andere ‘inputs’ zijn natuurlijk ook welkom en ze zullen met alle plezier gepubliceerd worden met bronvermelding natuurlijk, voor zover ze stroken met het doel van de club: op een verantwoorde manier bijdragen tot het houden van discussen. Hebt u inspiratie? Laat het gerust weten aan de redactie via het contactadres van de club. Indien het een artikel betreft dat u elders hebt gelezen, weet het ook te vertellen want er bestaat nog altijd zoiets als ‘auteursrecht’. Binnen de BBAT en tussen de clubs onderling wordt er nogal uitgewisseld en is het hernemen van een artikel meestal geen probleem, maar het moet wel vermeld worden… eigenlijk is het niet meer dan beleefdheidshalve.

In het verleden werden de meest interessante en tijdloze artikels per twee jaar samengevat in een verzamelbundel. Hiervan werd afgezien en er wordt gewerkt aan een digitale cyber versie. In de mate van het mogelijke zullen de artikels van de oude jaargangen hier gepubliceerd worden in pdf-formaat.

Wil je graag zo een magazine hier digitaal kunnen lezen, zal je lid moeten worden van onze vereniging. Je zal dan kunnen inloggen op onze website en de magazines van de laatste jaren rustig kunnen bekijken.