Vraag & aanbod

De Discusvrienden dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de staat waarin het aangebodene zich bevindt. Deze rubriek is niet bestemd voor handelaren die langs deze weg hun vissen en/of materiaal zouden willen aanbieden, daarvoor zijn de advertenties in het Discusvriendmagazine bestemd.